Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.specpharma.pl (dalej „Serwis”).
1.2 Administratorem danych jest SpecPharma dr Bartosz Kędzierski (dalej Podmiot) z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 60/56, NIP 6842484645, REGON 366702840.
1.3. W celu kontaktu z Administratorem korespondencję należy kierować na adres email odo@specpharma.pl lub pocztą tradycyjną na adres SpecPharma dr Bartosz Kędzierski, ul. Pory 60/56, 02-757 Warszawa.
1.4 Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cel przetwarzania danych osobowych
2.1 Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, przetwarzane są wyłącznie przez Podmiot w celu przesyłania informacji handlowych.
2.2 Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zgłoszenia na szkolenie, przetwarzane są wyłącznie przez Podmiot w celu realizacji umów oraz w związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy.

3. Zarządzanie danymi osobowymi
3.1 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty świadczące usługi wsparcia z zakresu IT na rzecz Podmiotu .
3.2 Każdy Użytkownik, który udostępnił Podmiotowi dane osobowe może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o:
– dostęp do danych;
– poprawianie danych;
– zaprzestanie przetwarzania danych;
– przeniesienia danych.
W tym celu należy złożyć wniosek w formie pisemnej na adres odo@specpharma.pl lub pocztą tradycyjną na adres: SpecPharma dr Bartosz Kędzierski, ul. Pory 60/56, 02-757 Warszawa.
3.3 Użytkownik otrzymujący informację handlową (newsletter) w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy przesłać wiadomość o tytule „rezygnacja” z wskazanego wcześniej adresu email na adres odo@specpharma.pl.
3.4 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
3.5 Wszelkie skargi związane z realizacją niniejszej polityki prosimy składać na adres odo@specpharma.pl.

4. Przechowywanie danych osobowych
4.1 Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.
4.2 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 Polityki Prywatności lub do momentu zrealizowania wniosku Użytkownika o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

5. Pliki cookies
5.1 Podmiot informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Podmiot informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 5.2 Podmiot wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
5.3 Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).