Szkolenia zamknięte

Zapraszamy do korzystania z oferty organizacji szkoleń wewnętrznych. Naszą ofertę kierujemy do:
– Wytwórców produktów leczniczych, substancji czynnych, suplementów diety, wyrobów medycznych
– Laboratoriów
– Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 
Oferujemy organizację szkoleń zamkniętych w zakresie:
– GMP w produkcji farmaceutycznej
– GMP dla służb technicznych w wytwórni farmaceutycznej
– GMP w produkcji opakowań do celów farmaceutycznych
– GMP w laboratorium farmaceutycznym
– GMP i GDP w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych
– GMP dla kadry kierowniczej i zarządu przedsiębiorstwa
– Walidacja procesu wytwarzania i pakowania
– Integralność danych
– Kwalifikacja urządzeń i systemów
– Walidacja czyszczenia
– Przygotowanie do inspekcji GMP/FDA (szkolenie jednodniowe lub szkolenie dwudniowe połączone z audytem)
– Higiena farmaceutyczna
– Walidacja systemów skomputeryzowanych
– Wymagania dla wytwarzania produktów leczniczych sterylnych
– Wymagania dla wytwarzania badanych produktów leczniczych
– Wymagania GMP w placówkach służby krwi (szkolenie dla RCKiK)
– Odbieranie zgłoszeń działań niepożądanych i przekazywanie do bazy EudraVigilance
– Szkolenie dla audytorów
– Zarządzanie Ryzykiem Jakości w jednostkach RCKiK