Zapraszamy na szkolenie:

Akademia Walidacji. Kwalifikacja pomieszczeń krok po kroku

26 listopada 2018, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Kwalifikacja pomieszczeń – wymagania prawne
2. URS
3. Specyfikacja projektowa i funkcjonalna
4. Dokumentacja kwalifikacyjna
• Analiza Ryzyka
• Protokół kwalifikacji
• Raport kwalifikacji
5. Klasyfikacja pomieszczeń produkcyjnych
6. Zakres kwalifikacji
• DQ
• IQ
• OQ/PQ
7. Rekwalifikacja/monitoring
Plan szkolenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca
Ewa Boruń – doświadczona menedżer walidacji w jednej z wiodących firm farmaceutycznych. Odpowiada za nadzorowanie i optymalizację procesów walidacji, zarządza Głównym Planem Walidacji i wspiera zespoły walidacyjne. Z walidacją w branży farmaceutycznej związana od kilkunastu lat. Magister inżynier technologii chemicznej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji w specjalności walidacja. Ekspert i audytor GMP.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 13 listopada),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 13 listopada)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia:
Formularz zgłoszenia