Zapraszamy na szkolenie:

Akademia Walidacji. Walidacji procesu wytwarzania krok po kroku. Warsztaty.

14 stycznia 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Walidacji procesu wytwarzania – wymagania prawne.
2. Rodzaje walidacji procesu.
3. Walidacja procesu wytwarzania zgodnie z wymaganiami aneksu 15.
4. Dokumentacja walidacji procesu.
5. Analiza ryzyka i wyznaczanie;
• Krytycznych Atrybutów Jakościowych (CQA),
• Krytycznych Parametrów Procesowych (CPP),
• Krytycznych Atrybutów Materiałowych (CMA).
6. Ciągła weryfikacja procesu – cykl życia produktu.
7. Warsztaty:
• Wyznaczenie CQA, CPP i CMA
• Zaplanowanie i realizacja procesu walidacji
• Przejście do fazy CPV
8. Optymalizacja procesu walidacji – rozsądne podejście do procesu walidacji
Plan szkolenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca
Ewa Boruń – doświadczona menedżer walidacji w jednej z wiodących firm farmaceutycznych. Odpowiada za nadzorowanie i optymalizację procesów walidacji, zarządza Głównym Planem Walidacji i wspiera zespoły walidacyjne. Z walidacją w branży farmaceutycznej związana od kilkunastu lat. Magister inżynier technologii chemicznej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji w specjalności walidacja. Ekspert i audytor GMP.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 4 stycznia),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 4 stycznia)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia