Zapraszamy Państwa na szkolenie:

Przegląd jakości produktu i analiza trendów w praktyce.

30 stycznia 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Przegląd jakości produktu: wprowadzenie
– Cele prowadzenia Przeglądu Jakości Produktu
– Aktualne wymogi prawne i ich interpretacja
– Dane i obszary kluczowe dla Przeglądu Jakości Produktu
2. Analiza trendów w służbie Przeglądu Jakości Produktu
– Podstawy statystyki:
* Najważniejsze definicje
* Rozkład normalny i krzywa Gaussa: budowa, wykorzystanie i interpretacja
– Statystyczne sterowanie jakością:
* Podstawowe założenia
* Budowa kart kontrolnych Shewharta
• Elementy składowe karty kontrolnej
• Karta oceny alternatywnej
• Karta oceny liczbowej
Interpretacja wyników
* Omówienie wskaźników zdolności procesu
• Wskaźnik cp
• Wskaźnik cpk
• Interpretacja wyników
– Inne narzędzia statystyczne przydatne z perspektywy analizy trendów wykonywanej na rzecz Przeglądu Jakości Produktu:
• Analiza korelacji i regresji
• Analiza wariancji
• Akceptowalne poziomy jakości (AQLs)
3. Wykorzystanie narządzi statystycznych i analizy trendów w Przeglądzie Jakości Produktu
– Które narzędzia warto zastosować
– Korzyści i pułapki wynikające z użycia statystyki
4. Praktyk dla praktyków: omówienie przykładów skutecznego posługiwania się analizą trendów/narzędziami statystycznymi w Rocznym Przeglądzie Jakości Produktu
5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja końcowa i podsumowanie
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Joanna Podoba – ekspert w zakresie zapewnienia jakości w wytwarzaniu produktów leczniczych. Posiada wieloletni staż pracy w międzynarodowych firmach farmaceutycznych i jest uznanym w Polsce szkoleniowcem: od 2000 roku przeprowadziła blisko 160 konferencji, szkoleń i warsztatów na rzecz przemysłu farmaceutycznego. Jest także autorką licznych artykułów publikowanych w wydawnictwach branżowych oraz konsultantem dla wiodących przedsiębiorstw wytwarzających leki, suplementy diety, wyroby medyczne i kosmetyki w zakresie rozwiązywania trudnych problemów jakościowych.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 15 stycznia),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 15 stycznia)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia