Zapraszamy na szkolenie:

Akademia Walidacji. Walidacja procesu pakowania w praktyce. Warsztaty.

25 lutego 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Walidacji procesu pakowania – wymagania prawne.
2. Rodzaje walidacji procesu.
3. Walidacja procesu pakowania zgodnie z wymaganiami aneksu 15.
4. Schemat walidacji procesu pakowania.
4.1. Plan walidacji pakowania
4.2. Analiza ryzyka:
• wyznaczanie CQA procesu pakowania
• wyznaczanie CPP procesu pakowania
• analiza ryzyka produktu krytycznego 
4.3. Kwalifikacja urządzenia i jej wpływ na zakres walidacji procesu
4.4. Protokół walidacji pakowania
4.5. Odchylenia w procesie walidacji pakowania
4.6. Raport walidacji – podsumowanie działań walidacyjnych
4.7. Utrzymanie statusu walidacji pakowania
5. Warsztaty: 
• Wyznaczenie CQA, CPP
• Zaplanowanie i realizacja procesu walidacji pakowania
Plan szkolenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca
Ewa Boruń – doświadczona menedżer walidacji w jednej z wiodących firm farmaceutycznych. Odpowiada za nadzorowanie i optymalizację procesów walidacji, zarządza Głównym Planem Walidacji i wspiera zespoły walidacyjne. Z walidacją w branży farmaceutycznej związana od kilkunastu lat. Magister inżynier technologii chemicznej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji w specjalności walidacja. Ekspert i audytor GMP.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 14 lutego),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 14 lutego)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia