Zapraszamy na szkolenie:

Pobieranie prób surowców, materiałów opakowaniowych i produktów leczniczych.

8 kwietnia 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Wymagania prawne
2. Definicje, rodzaje próbek
3. Cel próbkowania
• Próby materiałów wyjściowych – rodzaje surowców
• Próby materiałów opakowaniowych
4. Wybór odpowiedniego planu próbkowania (kryteria wyboru).
• Plany próbkowania na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL).
• Wielkość próbek i ilość pobieranych próbek
5. Miejsca poboru prób i sprzęt do poboru prób
• Pomieszczenia poboru prób (wymagania)
• Czyszczenie sprzętu/ przygotowanie do poboru, oznakowanie
• Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym
6. Próbobiorcy – osoby uprawnione do pobierania prób
• Wymagania i zakres szkoleń
• Odzież ochronna i środki ochrony osobistej
7. Pobieranie prób
• Metody poboru prób
• Oznakowanie prób
• Przechowywanie próbek
• Dokumentowanie pobierania prób/ zapisy
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Anna Krawczak – Doświadczony szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu GMP i GDP. Przez ponad 25 lat zdobywała doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Kierownika Kontroli Jakości oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 29 marca),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 29 marca)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia