Zapraszamy Państwa na szkolenie:

Zarządzanie ryzykiem jakości. Narzędzia wykorzystywane do poszukiwania pierwotnych przyczyn, identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka. Warsztaty.

3 czerwca 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Zarządzanie ryzykiem a wymagania:
a. Prawo farmaceutyczne
b. Dobra Praktyka Wytwarzania
2. Zarządzanie ryzykiem jako przykład ciągłego doskonalenia:
a. ICH Q9 b. Aneks 20
3. Narzędzia analizy ryzyka:
a. Metody analizy ryzyka
b. Zastosowanie metod w praktyce
4. Poszukiwanie przyczyn pierwotnych błędów
a. Metody poszukiwania przyczyn:
• Mapowanie procesów ü diagram Ishikawy
• 5x dlaczego
• burza mózgów
• FEMA
• analiza Pareto
b. Praktyczne wykorzystanie metod – przykłady procesów
5. Warsztaty
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Izabela Janowska-Stolarczyk – Ekspert w zakresie zapewnienia jakości w wytwarzaniu produktów leczniczych. Od 12 lat związana z różnymi obszarami Zapewnienia Jakości, operacyjnym zapewnieniem jakości, systemowym zapewnieniem jakości w tym 7 lat jako Osoba Wykwalifikowana. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Osób Wykwalifikowanych Qualified Person Association. Miała do czynienie z produkcją kontraktową i importem, zwalnianiem do obrotu suchych form leku, maści i kremów oraz produktów biotechnologicznych do badań klinicznych. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe.W swojej pracy ma do czynienia z różnymi standardami jakościowymi EU, FDA, Brazylii, Rosji i azjatyckimi jak Chiny, Korea; jak również odpowiada za system HACCP. Zajmuje się również wdrażaniem projektów jakościowych związanych z nowymi wymaganiami. Jest audytorem i trenerem GMP.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 24 maja),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 24 maja)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia