Zapraszamy na szkolenie:

Wprowadzenie do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

16 września 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Podstawy prawne:
• Ustawa Prawo Farmaceutyczne
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
2. Co to jest Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie?
• Podstawowe zasady GMP (Priorytety GMP)
3. Rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
• Szczegółowe wymagania dla produktów leczniczych – Załącznik nr 2 – Farmaceutyczny System Jakości, Pracownicy, Pomieszczenia i urządzenia, Dokumentacja, Produkcja, Kontrola Jakości, Działania zlecane na zewnątrz, Reklamacje, wady jakościowe i wycofanie produktu, Inspekcje wewnętrzne
• Aneksy do Rozporządzenia
4. Farmaceutyczny System Jakości jako narzędzie i gwarancja zapewnienia właściwej jakości produktu
5. Wybrane zagadnienia:zarządzanie ryzykiem jakości, certyfikacja i zwalnianie do obrotu, serializacja
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Doświadczony menedżer w jednej z wiodących firm farmaceutycznych. Szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu GMP. Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Kontroli Jakości.
Cena udziału:
1000 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 3 września),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 3 września)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 20 % taniej, trzecia osoba 30% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia