Zapraszamy Państwa na szkolenie:

Nadzór nad urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową w firmie farmaceutycznej.

7 października 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Wymagania GMP związane z nadzorem nad obiektami, instalacjami, urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową.
2. Wpływ urządzeń na jakość produktów.
3. Podstawowe procedury związane z konserwacją i kalibracją. 
4. Zarządzanie ryzykiem w pracy służb technicznych
• Kalibracja
• Konserwacje i remonty
• Umowy serwisowe, zlecenia
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Krzysztof Hojdyś  – Od 1996 roku kierownik zespołu automatyków utrzymania ruchu w zakładzie Pliva Kraków (teraz Teva). Od 2000 roku kierownik zespołu walidacji, a następnie Działu Walidacji Pliva Kraków. Obecnie konsultant w zakresie prowadzenia kwalifikacji i walidacji wielu firmach farmaceutycznych. Odpowiedzialny za organizację prac, opracowanie strategii walidacji oraz posiadający duże doświadczenie praktyczne w zakresie kwalifikacji urządzeń, aparatury laboratoryjnej oraz systemów skomputeryzowanych.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 27 września),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 27 września)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia