Zapraszamy na szkolenie:

Umowy kontraktowe i kwalifikacja dostawców.

11 października 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Wymagania prawne
  • Umowy kontraktowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania
2. Strony umowy i zakres uzgodnień technicznych umowy
  • Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
  • Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie umowy, osoby wyznaczone do kontaktów
3. Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
  • Umowy pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi
4. Kwalifikacja dostawców produktów i usług
  • Zakres procedury, zasady kwalifikacji
  • Kwestionariusz – zakres pytań
5. Audyt i działania poaudytowe
  • Audyt jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy kontraktowej
  • Zakres i dokumentacja
  • Przygotowanie HDN
  • Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Doświadczony szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu GMP i GDP. Przez ponad 25 lat zdobywała doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Kierownika Kontroli Jakości oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 2 października),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 2 października)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 20 % taniej, trzecia osoba 30% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia