Zapraszamy na szkolenie:

Akademia Walidacji. Opracowanie i zarządzanie Głównym Planem Walidacji. Analiza Ryzyka w procesach walidacji.

18 października 2019, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Opracowanie Głównego Planu Walidacji
• wymagania prawne dotyczące Głównego Planu Walidacji
• zakres Głównego Planu Walidacji
• opracowywanie Głównego Planu Walidacji zgodnie ze specyfiką zakładu (na co zwrócić uwagę).
2. Efektywne zarządzanie Głównym Planem Walidacji
• przegląd Głównego Planu Walidacji
• wdrażanie zmian do Głównego Planu Walidacji
• zarządzanie statusem walidacji
3. Analiza ryzyka w procesie walidacji
• rodzaje analiz ryzyka
• ocena ryzyka w walidacji i kwalifikacji
• zastosowanie analizy ryzyka w walidacji i kwalifikacji (przykłady)
• komunikacja ryzyka w walidacji i kwalifikacji
4. Zarządzanie analizą ryzyka
Plan szkolenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca
Doświadczona menedżer walidacji w jednej z wiodących firm farmaceutycznych. Odpowiada za nadzorowanie i optymalizację procesów walidacji, zarządza Głównym Planem Walidacji i wspiera zespoły walidacyjne. Z walidacją w branży farmaceutycznej związana od kilkunastu lat. Magister inżynier technologii chemicznej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji w specjalności walidacja. Ekspert i audytor GMP.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 8 października),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 8 października)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia