Zapraszamy na szkolenie

Akademia audytora. Audyt magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych i substancji czynnych.

3 września 2018, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Wymagania prawne
2. Audyty – postępowanie praktyczne
– Praktyczne postępowanie w trakcie przeprowadzania audytu
– Sprawdzenie dokumentacji, pomieszczeń, urządzeń w kontrolowanymobszarze – w jakim zakresie
– Opracowanie raportu z audytu i wraz ze wskazaniem niezgodności
– Opracowanie działań korygujących i uruchomienie procedury CAPA
3. Zakres audytu magazynowania – wybrane zagadnienia
– Organizacja przestrzeni magazynowej
– Statusy materiałów i produktów – nadzór nad przepływem materiałów w magazynie
– Monitorowanie warunków magazynowania (w tym mapowanie rozkładu temperatury w magazynie)
– Higiena w magazynach
– Wykorzystanie systemów skomputeryzowanych
4. Zakres audytu w transporcie i dystrybucji- wybrane zagadnienia
– Integralność łańcucha dostaw
– Elementy krytyczne w procesie dystrybucji
– Monitorowanie warunków transportu – rejestrowanie odchyleń
– Kwalifikacja firm transportowych
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Anna Krawczak – doświadczony szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu GMP i GDP. Przez ponad 20 lat zdobywała doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Kierownika Kontroli Jakości oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Cena udziału:
900 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 22 sierpnia),
1000 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 22 sierpnia)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia