Zapraszamy na szkolenie:

Aktualne wymagania GDP w hurtowni farmaceutycznej.

21 września 2018, Warszawa (Hotel Mercure Grand)

 

Wykładowca: Anna Krawczak 

Cena: 900 PLN + 23% VAT (do 11 września), 1000 PLN + 23% VAT (po 11 września)
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej.
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
 

Program szkolenia:
1. Wymagania prawne – Ustawa Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
2. Osoba Odpowiedzialna – obowiązki i uprawnienia
3. Najważniejsze elementy systemu zarządzania jakością w hurtowni
• Dokumentacja – Dokumentacja Główna Hurtowni oraz procedury i instrukcje
• Personel, szkolenia
• Zarządzanie ryzykiem jakości
• Audyty kontrole wewnętrzne – działania naprawcze i korygujące
• Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców,
• Szczególne warunki dotyczące pośredników w obrocie produktami leczniczymi
4. Nadzór nad infrastrukturą
• Organizacja pomieszczeń hurtowni, wyposażenie
• Higiena magazynowa i nadzór nad szkodnikami
• Monitorowanie temperatury i wilgotności
• Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie i w środkach transportu
• Wymagania dla przechowywania produktów specjalnych np. narkotyków i substancji kontrolowanych, cytostatyków
• Wymagania dotyczące systemów skomputeryzowanych, walidacja
5. Nadzór nad procesami
• Przyjmowanie produktów leczniczych, przechowywanie, utylizacja, kompletowanie dostaw, ekspedycja
• Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych
• Proces transportu – środki i warunki transportu – kontrola temperatury, wymagania dla pojemników transportowych, termoboksy, zarządzanie „zimnym łańcuchem dostaw”
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca
Anna Krawczak – doświadczony szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu GMP i GDP. Przez ponad 20 lat zdobywała doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Kierownika Kontroli Jakości oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia:

Formularz zgłoszenia