Zapraszamy na szkolenie:

Akademia Walidacji. Wprowadzenie do procesów walidacji i kwalifikacji w firmie farmaceutycznej.

24 września 2018, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Wymagania prawne
2. Obszary podlegające walidacji/kwalifikacji
3. Rodzaje walidacji
4. Rodzaje kwalifikacji
5. Zasady przeprowadzenia walidacji/kwalifikacji
6. Dokumentacja w procesie walidacji/kwalifikacji
7. Zarządzanie i utrzymanie statusu kwalifikacji i walidacji
Plan szkolenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca
Ewa Boruń – doświadczona menedżer walidacji w jednej z wiodących firm farmaceutycznych, ekspert i audytor GMP. Pani Ewa związana jest z walidacją w branży farmaceutycznej od kilkunastu lat. Na co dzień odpowiada za nadzorowanie i optymalizację procesów walidacji, zarządza Głównym Planem Walidacji i wspiera zespoły walidacyjne. Prowadząca szkolenie jest magistrem inżynierem technologii chemicznej, ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji w specjalności walidacja.
Cena udziału:
900 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 14 września),
1000 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 14 września)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia