Zapraszamy na szkolenie:

Akademia Walidacji. Walidacja transportu i dystrybucja produktów leczniczych zgodnie z GMP i GDP.

29 października 2018, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Podstawy prawne – Prawo Farmaceutyczne, Dobra Praktyka Dystrybucyjna Aneks 15 do wymagań GMP
– wymagania dotyczące produktów leczniczych ogólne i specjalne
2. Proces kwalifikacji dostawców usług transportowych,
– Wybór dostawców usług i audyty
– Umowy kontraktowe
– Nadzór nad usługobiorcami
3. Analiza ryzyka w procesie transportu
– Analiza dróg transportu produktu leczniczego
– Punkty krytyczne transportu
– Metody redukcji ryzyka w transporcie
4. Walidacja Procesu Transportu
– Dokumentacja walidacyjna
– Testy, pomiary, mapowanie
– Symulacja krytycznych etapów transportu
5. Ciągła weryfikacja procesu
– Analiza trendów w monitorowaniu
– Analiza reklamacji i odchyleń
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Anna Krawczak – Doświadczony szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu GMP i GDP. Przez ponad 20 lat zdobywała doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Kierownika Kontroli Jakości oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 19 października),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 19 października)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia