Zapraszamy na szkolenie:

Magazynowanie materiałów wyjściowych, opakowaniowych i produktów leczniczych zgodnie z GMP i GDP.

9 listopada 2018, Warszawa (Hotel Mercure Grand)
Program szkolenia:
1. Wymagania prawne 
• Dyrektywa EU 2011/62/UE
• Ustawa Prawo Farmaceutyczne i akty wykonawcze
2. Dobra Praktyka Wytwarzania, Dobra Praktyka Dystrybucyjnej czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu?
3. Integralność łańcucha dostaw
• Uczestnicy łańcucha dostaw – wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy substancji czynnej i substancji pomocniczych.
• Nadzór organów kompetentnych EU – rejestr i audyty
• Rola Osoby Wykwalifikowanej
4. Kwalifikacja dostawcy materiałów wyjściowych
• Zakres audytu u wytwórcy
• Zasady pozyskiwania przez wytwórcę produktu leczniczego substancji czynnych z obszaru EU oraz z krajów trzecich – wymagane sprawdzenia.
5. Magazynowanie zgodnie z GMP i GDP
• Zasady przyjmowania materiałów i surowców do magazynów
• Organizacja przestrzeni magazynowej – statusy materiałów i produktów
• Nadzór nad materiałami zadrukowanymi
• Monitorowanie warunków magazynowania (temperatury i wilgotności) w pomieszczeniach, w tym procedury awaryjne
• Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie
• Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych – wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego
• Higiena w magazynach wytwórni
• Zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów
Plan szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 13.15 Szkolenie
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.15 Szkolenie
16.15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów
Wykładowca:
Anna Krawczak – Doświadczony szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu GMP i GDP. Przez ponad 20 lat zdobywała doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Kierownika Kontroli Jakości oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Cena udziału:
990 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane do 31 października),
1100 PLN + 23% VAT (zgłoszenie przesłane po 31 października)
Cena obejmuje: wykłady, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Druga osoba z firmy 25 % taniej, trzecia osoba 40% taniej
Formularz zgłoszenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia: 
Formularz zgłoszenia